Home » LETS-Nijmegen » Zonnengids

Zonnengids

De Zonnengids is het verenigingsblad van LETS-Nijmegen. De gids komt twee keer per jaar uit en geeft informatie over onze ruilkring.

Download hier de Zonnengids van:

Er staan interviews in, columns over interessante onderwerpen, ruilervaringen etc.
Ook bevat hij de meest recente vraag- en aanbodlijst.
Alleen leden ontvangen hierbij tevens het Kringnieuws inclusief ledenlijst.

Artikelen in de Zonnengids geven niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie weer.
De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud.

Verschijningsdata
Januari en Juli

Schrijf mee!
Verhalen, tips en ervaringen zijn van harte welkom! Iedereen kan een bijdrage leveren.
Ingezonden stukken digitaal en liefst ruim voor de sluitingsdatum bij de redactie aanleveren, onder vermelding van je naam en lidmaatschapsnummer.
Hou het zo beknopt mogelijk. De redactie kort te lange bijdragen in. Ook kan zij teksten wijzigen met het oog op de leesbaarheid of begrijpelijkheid.
Je kunt je bijdrage mailen naar: redactie@letsnijmegen.nl

Sluitingsdatum kopij
1 december en 1 juni