Home » LETS-Nijmegen » Steun ons!

Steun ons!


Draag je LETS Nijmegen een warm hart toe?
Sta je achter de doelstelling en activiteiten van LETS-Nijmegen?
Maar heb je geen tijd of zin om zelf een actief lid te worden?

Geen probleem, er zijn ook andere manieren waarop je ons kunt steunen:
Zo kun je donateur worden.
Je kunt een advertentie plaatsen in ons verenigingsblad of op deze website.
Je kunt anderen attenderen op ons bestaan en/of bevriende bedrijven wijzen op de mogelijkheid om bij ons te adverteren.

Doneren

Wil je LETS steunen zonder actief lid te zijn, word dan donateur door minimaal € 12,– per jaar te storten op ons ING-bankrekeningnummer 7631340 ten name van LETS-Nijmegen e.o., onder vermelding van “donatie”.
Wil je als donateur de digitale Zonnengids ontvangen, geef dit dan aan bij de kerngroep en geef je emailadres aan ons door.

Adverteren

Voor het plaatsen van een advertentie in de Zonnengids gelden de volgende tarieven:
1/8 A4: leden € 8,– en niet-leden € 15,–
1/4 A4: leden € 15,– en niet-leden € 25,–
1/2 A4: leden € 25,– en niet-leden € 45,–
1 A4: leden € 45,– en niet-leden € 80,–
LETS-leden kunnen hiervoor ook in zonnen betalen, volgens 1 zon = 1 euro.
Een mooie gelegenheid om je eigen aanbod, je eigen bedrijf of dat van een bevriende club via een advertentie in de gids of op de website aan te prijzen!

Advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd.
Mail naar advertenties@letsnijmegen.nl of stuur een bericht naar ons postadres (zie onder Contact).
Betaling van het advertentietarief (in euro’s) kan zowel contant aan Maria Janssen (LETS-lidnummer 0169) of via ING-bankrekeningnummer 7631340 ten name van LETS-Nijmegen e.o., onder vermelding van “advertentie LETS-Nijmegen”.
Plaatsing van de advertentie vindt plaats na betaling.

Leden die een advertentie voor de Zonnengids of website aanbrengen, ontvangen voor hun moeite 5 zonnen – dit na inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend contractformulier plus ontvangst van het advertentietarief op de girorekening van LETS.

Meer informatie: advertenties@letsnijmegen.nl