Home » LETS-Nijmegen » ICT en Software

ICT en Software

LETS-Nijmegen e.o. kan niet zonder het gebruik van software en andere ICT-toepassingen om de vereniging, en deze website, draaiend te houden.

Voor sommige software moeten we betalen. Leden betalen hiervoor via de eurocontributie. Soms wordt een betaald softwarepakket gratis ter beschikking gesteld voor gebruik door LETS. Dat is een vorm van sponsoring. Daarnaast gebruiken individuele (kerngroep- en werkgroep)leden soms eigen software, waar ze zelf voor betalen en die ze mede gebruiken voor LETS-taken.

Hieronder een overzicht. We vermelden tevens of de software gratis is, betaald of gesponsord (gratis ter beschikking gesteld aan LETS, maar normaal moet ervoor betaald worden).

Kerngroep en administratie

 • Ledenadministratie en zonnenadministratie :

  Cyclos versie 3
  Betaald
  Cyclos is een betaald pakket voor een complementair geldsysteem.

 • Financiële administratie

  Boekhoudprogramma Acumulus.
  Gesponsord
  Acumulus is een betaald boekhoudpakket, maar wordt door Siel gratis ter beschikking gesteld aan verenigingen en stichtingen met een ideëel doel, en ook gratis voor LETS-Nijmegen. De penningmeester gebruikt het pakket.

 • Secretariaat, archief en overige kerngroepactiviteiten:

  o.a. Word, Excel, Dropbox
  Gratis of eigen software van individuele leden


Website:

 • Content management systeem: WordPress

  Gratis
  Deze website is gemaakt met WordPress. WordPress is opensourcesoftware om websites te realiseren (een zgn. content management systeem), die onder de voorwaarden van de GNU General Public License wordt gepubliceerd. WordPress is gratis.

 • Thema:

  Generate Press Premium
  Ter beschikking gesteld aan LETS door een individueel lid
  Een WordPress website gebruikt een ‘thema’ en ‘plugins’ (zie hieronder). Dit zijn bouwstenen waarmee onderdelen van de site verder ontwikkeld worden, zoals de vormgeving en bepaalde functionaliteiten. Voor het gebruik van een thema en/of plugins moet soms betaald worden. Vaak kennen thema’s en plugins een gratis basisversie, met minder mogelijkheden of functionaliteiten, en een betaalde versie met meer mogelijkheden.

 • Plugins:

  Diverse
  Deels gratis, deels betaald door een individueel lid en ter beschikking gesteld aan LETS

 • Hosting van de website en domeinnaam:

  Pakket ‘Compleet’ van provider Vimexx
  Betaald
  Domeinnaam en webruimte bij Vimexx.


Mailinglijsten

De mailinglijsten worden beheerd vanuit het webhostingpakket van Vimexx.
Betaald
De kosten hiervoor vallen onder de totale pakketkosten bij Vimexx.


Zonnengids en Kringnieuws

 • Microsoft Access

  MS Access 2016 is betaald door een individueel lid en gratis ter beschikking gesteld aan LETS.
  Access is een database management systeem van Microsoft. Hiermee verwerken we de uit Cyclos geëxporteerde gegevens naar excelformaat. Dat is nodig voor de Zonnengids, die 2x per jaar uitkomt met daarin de vraag- en aanbodlijsten. Ook de deelnemersgegevens verwerken we naar tot een pdf met etiketten t.b.v. het versturen naar huisadressen en ook een distributielijst, zodat duidelijk is wie op welke adressen de gidsen moet gaan bezorgen.

 • Editoo

  Gratis
  Editoo is een online programma voor het maken van magazines. We gebruiken dit voor het opmaken van de Zonnengids. Het gebruik van de software is gratis voor kleine clubs en verenigingen, zoals LETS. Voor het drukken van de gids betalen we wel.


PR en social media

Onbekend welke software gebruikt wordt. Waarschijnlijk maken leden gebruik van een Officepakket, bijvoorbeeld Word of Powerpoint. Ook Facebook.


Ledenbegeleiding

Hier wordt geen specifieke software voor gebruikt.