Home » LETS-Nijmegen » Clarafonds

Clarafonds

Het Clarafonds is het eigen Goede Doelenfonds van LETS-Nijmegen.
De aanzet hiertoe kwam in het jaar 2000 bij het overlijden van één van onze actiefste leden: Clara Bergvoets.
Zij liet een hoog Zonnensaldo na en dat saldo wilde zij bestemmen voor goede doelen.
Via het Clarafonds kunnen we iets doen voor leden en niet-leden die iets heel erg hard nodig hebben. Denk bv aan hulp bij langdurige ziekte.

Besteding binnen LETS

Zonnen uit het Clarafonds kunnen worden ingezet ten behoeve van een LETS-lid, dat getroffen is door pech of ziekte en daardoor gedurende langere tijd niet in staat is zelf zonnen te verdienen.
Ook kan een LETS-lid eens extra bedankt worden (in het zonnetje gezet) via het Clarafonds.
Uit het Clarafonds kan een eenmalige gift van 25 zonnen worden gegeven.
Werkwijze
Een LETS-lid kan een ander LETS-lid voordragen voor een gift uit het Clarafonds.
Aanmelding kan via de kerngroep.
De kerngroep beziet dan of een gift redelijk is en uiteraard of het Clarafonds deze zonnen bevat.

Besteding buiten LETS

Het helpen van goede doelen, (vrijwilligers)verenigingen of stichtingen door eenmalig een hoeveelheid zonnekracht aan te bieden voor een simpele klus.
Deze zonnekracht kan eventueel ingevuld worden door leden die erg in de min staan.
Werkwijze
Leden kunnen verenigingen of stichtingen voordragen bij de kerngroep.
De kerngroep kijkt of aan de volgende criteria wordt voldaan:
a) Is de hulp te realiseren door LETS-leden?
b) Is de hulp eenmalig?
c) Is het een non-politieke organisatie?
d) Is het een lokale organisatie?
e) Is een bijdrage middels de beschikbare zonnen voldoende groot? Of valt deze in het niet? (een bijdrage die volledig in het niet valt is niet bevredigend)

Indien er meerdere goede doelen, verenigingen of stichtingen zijn voorgedragen, kunnen de zonnen worden verdeeld over deze doelen.
Als het Clarafonds op dat moment echter te weinig zonnen bevat, kan hierover in de ledenvergadering worden gestemd.
Uit de stemming zal dan blijken welk doel wordt gesteund.