Home » LETS-Nijmegen

LETS-Nijmegen

Wie zijn wij?

LETS NIJ­ME­GEN ‘DE ZON­NEN’

LETS-Nij­me­gen is een in­for­me­le ver­e­ni­ging met als doel het rui­len tus­sen leden te sti­mu­le­ren. Als ver­e­ni­ging kent LETS dus leden. Deze leden be­ta­len con­tri­bu­tie, in zon­nen en euro’s.
Mi­ni­maal één keer per jaar wordt een Al­ge­me­ne Le­den­ver­ga­de­ring (ALV) ge­hou­den waar­bij de leden de koers van LETS Nij­me­gen be­pa­len. De rech­ten en plich­ten van de leden zijn vast­ge­legd in het Re­gle­ment van de ver­e­ni­ging.

Lets Internationaal, Route del Sel(couchsurfing in Frankrijk voor lets-leden)

LETS: DE ACHTERGROND

Voor filmpjes over ruilkringen zie : Youtube filmpjes

Op Wikipedia wordt een ‘lokale ruileconomie’ als volgt omschreven:
“Een lokale ruileconomie is een economie die gebaseerd is op directe of indirecte ruilhandel. Vroeger werden de goederen en diensten in een lokale ruileconomie direct geruild. Tegenwoordig betalen de deelnemers in een lokale ruileconomie elkaar meestal in een interne munt (complementaire munteenheid, complementary currency), zodat de activiteit niet beperkt hoeft te blijven tot één-op-één ruilhandel. (…) In streken in de wereld met een grote geldkrapte is de ruilhandel soms de prevalente economie. De ruilsystemen of complementaire munteenheden hebben één eigenschap gemeen: ze zien geld als een instrument om specifieke zaken te bereiken, een instrument dat kan worden aangepast aan het gekozen economisch doel”. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Lokale_ruileconomie)

Complementaire munteenheid

We betalen elkaar met Zonnen en iedereen houdt in zijn eigen Zonnen-rekening bij hoeveel hij heeft betaald en uitgegeven.
Zonnen bestaan alleen binnen de Nijmeegse ruilkring, je kunt er alleen binnen LETS Nijmegen mee betalen. Het is dus geen ‘echt’ geld. Op dit moment (2015) worden Zonnen niet geaccepteerd door lokale ondernemers of het bedrijfsleven.

Wil je graag lid worden, meld je nu aan!

Zulke lokale, rentevrije, complementaire munteenheden kunnen diverse voordelen hebben boven de conventionele valuta, meestal de (inter)nationale munt, zoals de euro of dollar.
Zo zou door het gebruik van lokaal geld de gemeenschapszin vergroot worden, en het zou de conjunctuur verbeteren. Ook zou het bescherming bieden tegen het weglekken van geld van arm naar rijk (http://nl.wikipedia.org/wiki/STRO). Dit bevordert een eerlijkere verdeling.

De bedenkers van het LETS-systeem zien dit systeem als de meest geavanceerde vorm van lokaal geld. Wel geven zij aan, in de LETSystem Design Manual, dat lokale complementaire valuta alleen kunnen werken als dit systeem naast het traditionele geldsysteem kan bestaan, en een oplossing biedt voor de problemen waar dit conventionele systeem tegenaan loopt. In het ideale geval moet lokaal geld binnen de lokale gemeenschap blijven, worden gegenereerd door de mensen die dit geld gebruiken, en in voldoende mate in omloop zijn om zo de behoeften van de lokale gemeenschap te kunnen dekken. “The LETSystem meets these criteria. It is also friendly, convenient, cost effective, simple and secure.It works much like a bank or a building society. Everyone has an account, but instead of money transferring from one bank to another, all exchanges are within a single system” aldus de LETSystem Design Manual (1994).

Lietaer en Hallsmith (2006:2 in http://en.wikipedia.org/wiki/Complementary_currency) definiëren complementaire valuta als volgt: “A complementary currency (…) is an agreement to use something else than legal tender (i.e. national money) as a medium of exchange, with the purpose to link unmet needs with otherwise unused resources”.