Home » Lidmaatschap » Opzegging

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap doe je door een email te sturen naar administratie@letsnijmegen.nl.

Opzegging dient voor 1 december van een kalenderjaar te gebeuren
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Kijk zelf in Cyclos na of al je zonnen/facturen zijn verrekend.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het goede eindsaldo in Cyclos.

Je kunt pas formeel uit de vereniging stappen als je zonnen(eind)saldo gelijk is aan of hoger dan nul.
Zo niet, heb je na opzegging drie maanden de tijd dit saldo alsnog naar nul te brengen.
Is je saldo aan het eind van het kalenderjaar nog onder 0, dan kan dit bij uitzondering met euro’s worden verrekend.

Een positief zonnensaldo kun je ten goede laten komen aan een ander lid of aan het Clarafonds van LETS-Nijmegen.

Je blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling van het lidmaatschap, inclusief eventuele verrekening van euro’s en/of zonnen.