Home » Lidmaatschap » Contributie

Contributie

Alle leden van LETS-Nijmegen betalen een jaarlijkse contributie.
Deze contributie bestaat deels uit euro’s en deels uit zonnen.

Eurocontributie

De eurocontributie is bedoeld voor alle verenigingskosten, die LETS-Nijmegen zelf in euro’s moet betalen.
Denk hierbij aan portokosten, kopieerkosten, telefoonkosten etc.
Maar ook bij het organiseren van activiteiten moet vaak in euro’s worden betaald, bijv. de huur van een ruimte. De hoogte van de jaarlijkse contributie in euro’s is inkomensafhankelijk, zie beneden bij ‘betaling eurocontributie’.

Zonnencontributie

De zonnencontributie is voor elk LETS-lid gelijk en bedraagt 5 zonnen per kwartaal.
Deze zonnen worden door de kerngroep automatisch van je zonnenrekening in Cyclos afgeschreven.
De zonnencontributie is bedoeld voor interne uitgaven van de vereniging, die immers ook in zonnen gebeuren. Van de binnenkomende zonnen worden bijvoorbeeld taken of diensten betaald, die niet direct zijn toe te rekenen aan een specifiek LETS-lid. Denk bijvoorbeeld aan de taken van de kerngroep, het verzorgen van de mailinglijst , organiseren van evenementen en de redactie van de Zonnetjesgids en het Kringnieuws.

Inschrijfgeld

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld aan de vereniging.

Betaling eurocontributie

Je ontvangt jaarlijks een contributiefactuur voor het betalen van de eurocontributie. Hiermee zijn we in 2023 begonnen. De totale contributie is een combinatie van een bedrag in euro’s (eurocontributie) plus een bedrag in zonnen (zonnencontributie).

Hoe ontvang ik de contributiefactuur?
Je ontvangt de contributiefactuur per e-mail. Deze mails zijn afkomstig van het e-mailadres penningmeester@letsnijmegen.nl. Zorg dus dat je deze e-mails kunt ontvangen.
Ontvang je deze mails niet? Controleer dan:
1) Hebben wij jouw juiste e-emailadres? Zo niet, geef dan je goede e-mailadres door aan penningmeester@letsnijmegen.nl
2) Je spambox. Misschien komen onze mails daar terecht. Geef in dat geval in je mailsysteem aan dat mails van penningmeester@letsnijmegen.nl in je inbox mogen komen (veilig zijn).

Hoe hoog is mijn contributie?
De hoogte van de contributie hangt af van in welke contributiecategorie je zit. LETS kent 3 verschillende contributietarieven: normaal, laag, hoog. Tot en met 2023 bestonden er 6 verschillende contributiecategorieën (normaal, normaal-gezinslid, laag, laag-gezinslid, hoog, hoog-gezinslid). Op de ALV van 20 oktober 2023 is het aparte tarief voor gezinsleden afgeschaft.

CONTRIBUTIE-TARIEF HOOGTE CONTRIBUTIE VOOR WIE BEDOELD
Laag € 8,00 Minima
Normaal € 13,00 Tot modaal inkomen
Hoog € 23,00 Bovenmodaal inkomen

Wil je naar een andere contributiecategorie? Laat het even weten via penningmeester@letsnijmegen.nl

Wanneer ontvang ik de contributiefactuur?
Je ontvangt de contributiefactuur rond 15 januari (vanaf 2024).

Hoe betaal ik de contributiefactuur?
De factuur betaal je door het verschuldigde factuurbedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL 14 INGB 0007631340 onder vermelding van het factuurnummer. De gegevens vind je op de factuur.

Wat is de betaaltermijn?
De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Wat gebeurt er als ik te laat betaal?
Heb je na 30 dagen nog niet betaald? Dan ontvang je automatisch een herinnering via e-mail. Je hebt dan nog 14 dagen om alsnog de factuur te betalen. Mocht deze herinnering je betaling hebben gekruist, dan kun je deze als niet verzonden beschouwen.
Hebben we je betaling na 14 dagen nog niet ontvangen?
Dan zien wij ons helaas genoodzaakt om je lidmaatschap (tijdelijk) op te schorten. Je kunt dan geen gebruik meer maken van onze diensten, zoals Cyclos en de mailinglijst. Ook ontvang je niet langer de Zonnengids.

Ik heb problemen met het betalen van de contributie. Wat nu?
Heb je moeite met het betalen van de contributie? Neem dan vooral contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Wat gebeurt er als ik helemaal niet betaal?
Dan beëindigen we je lidmaatschap. Je bent dan nog steeds verplicht om de achterstallige eurocontributie te voldoen. Ook moet je een eventueel minsaldo in zonnen vereffenen in zonnen of euro’s. Een negatief zonnensaldo verrekenen we tegen 1 zon = € 1,50.

Moet ik contributie betalen als ik mijn lidmaatschap opzeg in de loop van het jaar?
Ja. Als je je lidmaatschap opzegt, moet je de contributie van dat jaar nog gewoon betalen. Opzegging dient voor 1 december van een kalenderjaar te gebeuren.

Mag ik meer betalen?
Wil je onze vereniging extra steunen? Dan is een donatie natuurlijk welkom! Graag deze apart overmaken, los van de contributiebetaling.

Nog vragen?
Financiële vragen kun je mailen naar penningmeester@letsnijmegen.nl . Overige vragen kun je mailen naar informatie@letsnijmegen.nl