Home » Lidmaatschap » Contributie

Contributie

Alle leden van LETS-Nijmegen betalen een jaarlijkse contributie.
Deze contributie bestaat deels uit euro’s en deels uit zonnen.

Eurocontributie

De eurocontributie is bedoeld voor alle verenigingskosten, die LETS-Nijmegen zelf in euro’s moet betalen.
Denk hierbij aan portokosten, kopieerkosten, telefoonkosten etc.
Maar ook bij het organiseren van activiteiten moet vaak in euro’s worden betaald, bijv. de huur van een ruimte.

De hoogte van de jaarlijkse contributie in euro’s is inkomensafhankelijk.

Bruto jaarinkomen
van
Bruto jaarinkomen
tot
Eurocontributie

gewoon lidmaatschap
per persoon per jaar

Eurocontributie

gezinslidmaatschap
per persoon per jaar *

Bijstandsniveau
(ca. € 10.000,–)
€ 7,– € 5,–
€ 10.000,– € 35.000,– € 12,– € 9,–
€ 35.000,– en hoger € 22,– € 18,–

* De prijs van het gezinslidmaatschap geldt per persoon.
Een gezin van vier personen betaalt dus vier keer € 5,– per jaar (laagste inkomenscategorie).

De Euro-contributie dient uiterlijk op 1 april van elk jaar te zijn voldaan!
Voor leden, die hun EURO-Contributie niet voor 1 april hebben betaald, wordt deze contributie per 1 april van het bewuste kalenderjaar, verhoogd met een boete van € 2,50. Per 1 juli wordt die boete € 5,00. Als je per 1 december niet betaald hebt heeft de kerngroep de mogelijkheid de contributie in zonnen te innen. Zie regelement. Op dat moment bedragt de contributie  20 zonnen, de kerngroep kan beslissen (zie reglement) dat de verplichting om eurocontributie te betalen blijft bestaan.
In geval van langdurig niet nakomen van de verplichtingen beslist de kerngroep of je geroyeerd wordt, waarbij alle afbetalingsverplichtingen tegenover LETS gewoon blijven bestaan!

Maak het lidmaatschapsgeld over naar NL14 INGB 0007 6313 40 ten name van LETS-Nijmegen e.o. onder vermelding van je lidmaatschapsnummer.
Nieuwe leden die zich aanmelden hebben nog geen lidmaatschapsnummer en kunnen de contributie plus adminstratiekosten overmaken onder vermelding : nieuw lid

Zonnencontributie

De zonnencontributie is voor elk LETS-lid gelijk en bedraagt 5 zonnen per kwartaal.
Deze zonnen worden door de kerngroep automatisch van je zonnenrekening in Cyclos afgeschreven.
De zonnencontributie is bedoeld voor interne uitgaven van de vereniging, die immers ook in zonnen gebeuren. Van de binnenkomende zonnen worden bijvoorbeeld taken of diensten betaald, die niet direct zijn toe te rekenen aan een specifiek LETS-lid. Denk bijvoorbeeld aan de taken van de kerngroep, het verzorgen van de mailinglijst , organiseren van evenementen en de redactie van de Zonnetjesgids en het Kringnieuws.

Inschrijfgeld

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld aan de vereniging.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 voor een gewoon lid en € 1,25 voor een gezinslidmaatschap.