Home » Lidmaatschap » Aanmelden

Aanmelden

IEDEREEN KAN LID WORDEN VAN LETS

Je word lid van LETS-Nijmegen door het aanmeldformulier online in te vullen.

Door je in te schrijven als lid ga je automatisch akkoord met het Reglement van LETS-Nijmegen en verplicht je je tot betaling van het inschrijfgeld (eenmalig € 2,50 voor een gewoon lid en € 1,25 voor een gezinslid) en de jaarlijkse Contributie (afhankelijk van inkomen).
Tevens ga je, door je in te schrijven, akkoord met deelname aan Cyclos en de mailinglist. Dat laatste geldt natuurlijk niet voor diegenen die geen emailadres hebben.

Wanneer je je na 1 juli inschrijft als nieuw lid, betaal je slechts de helft van de contributie voor dat jaar.

Soorten lidmaatschap

LETS-Nijmegen kent verschillende soorten lidmaatschap:

Gewone leden

Dit zijn alle leden die zich individueel hebben aangemeld bij LETS-Nijmegen en tot de vereniging zijn toegelaten.

Gezinsleden

Wanneer meerdere mensen uit een gezin, die bovendien op hetzelfde adres wonen, lid worden van LETS, geldt een korting. De gezinsleden worden wel gezamenlijk als lid ingeschreven bij LETS en hebben dezelfde rechten en plichten als de overige LETS-leden. De gezinsleden hebben samen een eigen LETS-lidmaatschapsnummer.

Ereleden

Dit zijn leden die bijzondere verdiensten of speciale inzet hebben geleverd. Ereleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd. Zij betalen geen contributie, noch in euro’s, noch in zonnen.

Nadat je bent ingeschreven als lid ontvang je:

  • Een welkomstbrief
  • Je LETS-lidnummer
  • Een bevestiging van je wachtwoord voor het zonnenadministratiesysteem Cyclos.
  • De laatste ZonnenGids (digitale versie)
  • Het laatste Kringnieuws met daarin o.a. de ledenlijst (digitale versie)
  • Een bevestiging van deelname aan de mailinglist.

DE VOORDELEN ZIJN LEGIO

Communicatie

Je krijgt 2 keer per jaar de Zonnengids, met alle vraag en aanbod, en onze nieuwsbrief het “Kringnieuws”.
Verder kun je gebruik maken (met je toestemming) van ons belangrijkste communicatiekanaal: de mailinglist. Wil je iets kwijt, heb je iets nodig of wil je gewoon je eigen diensten onder de aandacht brengen, plaats het op de mailinglist en binnen enkele minuten is de hele ruilkring op de hoogte.
Transacties over het ruilen houd je bij in het zonnenadministratiesysteem Cyclos.

Evenementen

Je bent welkom op alle LETS-activiteiten en op de algemene ledenvergaderingen.
LETS-Nijmegen is dus niet alleen een belangrijk netwerk binnen Nijmegen om te ruilen, het is ook echt een vereniging zonder winstoogmerk, waarbij de leden kunnen meebeslissen over het beleid.