Home » Help/FAQ

Help/FAQ

Vragen over Cyclos

Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt.
Wanneer je je gebruikersnaam of wachtwoord kwijt bent van Cyclos, stuur dan een email naar cyclos@letsnijmegen.nl of neem contact op met Karla (0557). Zij stuurt je een tijdelijk wachtwoord via de mail, dat moet je daarna zelf veranderen in je nieuwe wachtwoord.
Waar mag/kan/moet ik inloggen in Cyclos?
In de menubalk zie je Cyclos staan: klik hierop voor ons zonnen-administratiesysteem Cyclos. Hier vind je ook het overzicht van aangeboden en gevraagde diensten
Waarom moet ik inloggen?
De belangrijkste reden waarom je moet inloggen, is om je privacy te beschermen en je persoonsgegevens niet voor iedereen zichtbaar te hebben. In Cyclos staan je persoonsgegevens, maar ook de hoogte van je zonnensaldo, al je transacties (wat je hebt gedaan, met wie en voor hoeveel zonnen), en of je je eurocontributie (op tijd) betaald hebt. Behalve jijzelf, kan alleen de administrator van de kerngroep jouw gegevens inzien.
Kan ik mijn gebruikersnaam veranderen?
Nee, dit is voor iedereen standaard je lidnummer met een 0 ervoor.
Ik wil een email ontvangen als ik in Cyclos een bericht krijg. Hoe moet dat?
Het is mogelijk om verschillende berichten die je in Cyclos krijgt ook via de e-mail te krijgen. Dit kun je zelf instellen in Cyclos:

1) Je logt in bij Cyclos
2) In het linker menu ga je naar Voorkeuren
3) Klik op Berichten
4) Rechtsonder kun je de voorkeuren voor berichten wijzigen.

Hoe verander ik mijn persoonlijke gegevens?

Het is de bedoeling dat je zelf je persoonlijke gegevens bijhoudt. Voor wijzigingen log je in bij Cyclos, je gaat vervolgens naar persoonlijk – profiel, dan klik je rechtsonder op Wijzigen. Dan kun je bijvoorbeeld je adres of telefoonnummer veranderen.

Hoeveel zonnen vraag ik voor een dienst?
De richtlijn voor een dienst is 7 zonnen per uur.
Zonnen overmaken
Wil je zonnen overmaken naar een ander letslid doe  je naar het inloggen het volgende:

 1. Ga naar het menu-item zoeken en klik erop
 2. Typ bij inlognaam het letsnummer van het andere letslid of bij naam haar of zijn naam en klik op zoeken
 3. In het volgende scherm verschijnt het letsnummer en de naam : klik hierop
 4. In het nu geopende scherm klik je op zonnen betalen : klik hierop
 5. In het volgende scherm kan je het aantal zonnen (bedrag) en de omschrijving invullen. Klik dan op OK (rechtsonder)
 6. Er volgt nog een bevestiging of je het zeker weet. Zo ja : klik op OK. De zonnen worden dan overgemaakt.
Advertenties toevoegen of wijzigen
Wil je je advertentie wijzigen of een advertentie toevoegen doe dan het volgende :

 1. Ga naar het inloggen het menu persoonlijk en klik op advertenties
 2. Wil je een advertentie wijzigen klik op het icoontje naast het kruisje ( het kruisje staat voor verwijderen)
 3. In het volgende scherm klik je rechtsonder op wijzigen
 4. Nadat je iets hebt gewijzigd klik je rechtsonder op OK
 5. Wil je een advertentie toevoegen dan klik je bij advertenties rechtsonder op advertentie toevoegen
 6. De titel gaat over wat je wil aanbieden of wil vragen, de categorie over in welke categorie het thuishoort, de prijs voor hoeveel zonnen, niveau is van hobby tot professioneel en bij de omschrijving kan kort beschrijven wat je aanbiedt of vraagt.
Zonnensaldo bekijken
Wil je je eigen zonnensaldo bekijken of van een ander letslid

 1. Voor jezelf ga je naar het menu rekening en vervolgens naar rekeningoverzicht
 2. Je ziet dan je zonnensaldo en ook je transacties
 3. Voor het zonnensaldo zoek je eerst bij zoeken, vervolgens bij deelnemers naar het andere letslid
 4. Als je het letslid hebt gevonden, klik je bij mogelijke acties op rapporten inzien
 5. Bij ledenrekening zie je het saldo en de kredietlimiet van het desbetreffende lid
Diensten en producten zoeken
Wil je een specifieke dienst of produkt zoeken doe dan het volgende:

 1. Klik na het inloggen op het menu-item zoeken en dan op producten & diensten
 2. Klik vervolgens linksonder op geavanceerd zoeken
 3. Je kan nu onder meer zoeken op aanbod of vraag, op zoekwoorden of op categorie

Overig

Wat gebeurt er als ik geen gebruik wil maken van Cyclos ? Kan iemand anders dit niet voor me doen?
Cyclos is hèt centrale (zonnen)administratiesysteem binnen LETS. De kerngroep vindt het daarom van groot belang, dat iedereen hier aan mee doet. Zo is elk LETS-lid verplicht om minimaal één advertentie in Cyclos te hebben staan. Doe je dit niet, betaal je in het laatste kwartaal van het jaar 4 zonnen meer contributie, dan iemand die wel advertenties in Cyclos heeft staan. Het is nog steeds mogelijk om de kerngroep te vragen dit voor jou te doen. Waar mogelijk stimuleren we echter, dat je dit zelf doet.

Hetzelfde geldt voor de ruilbewijzen. Het is nog steeds mogelijk om papieren ruilbewijzen in te leveren. Vervolgens gaat iemand van de kerngroep de transactie voor jou verwerken. Waar mogelijk stimuleren we echter, dat je dit zelf doet.

In de derde plaats geldt dit voor je persoonsgegevens. Als hier iets in verandert, zoals een ander emailadres of ander telefoonnummer, zien we graag dat je dit zelf aanpast in Cyclos. Ook nu geldt echter, dat je de kerngroep kunt vragen dit voor jou te doen.

Waarom moet ik ook contributie in euro's betalen?
De eurocontributie is bedoeld voor alle verenigingskosten, die LETS-Nijmegen nu eenmaal ook in euro’s moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan portokosten, kopieerkosten, telefoonkosten etc. Maar ook bij het organiseren van activiteiten moet er vaak in euro’s betaald worden, bijvoorbeeld voor de huur van een ruimte.

LETS is een sociaal systeem. We proberen de jaarlijkse contributie zo laag mogelijk te houden. De hoogte van de eurocontributie is afhankelijk van het inkomen dat je verdient. Wanneer er meer mensen uit hetzelfde gezin, die ook op hetzelfde adres wonen, lid worden van LETS-Nijmegen, krijg je korting.

Waar kan ik controleren of ik mijn eurocontributie al betaalde?
Log in bij Cyclos en klik op Profiel. Scrol naar beneden tot je Betaald gevolgd door een jaartal tegenkomt, zoals hieronder. Een J betekent: betaald.

Betaal je zonnenbelasting bij LETS-Nijmegen?
Nee, LETS-Nijmegen kent geen zonnenbelasting (meer). In het verleden heeft dit wel bestaan, maar op een gegeven moment is dat afgeschaft. Je betaalt wel zonnencontributie, naast de eurocontributie. Deze zonnencontributie is voor elk LETS-lid hetzelfde en staat los van hoeveel of hoe weinig je handelt.

Ruilhandel en lokaal geld

Wat is de waarde van een Zonnetje?
Globaal houden we aan: 1 zon = 1 euro.

Maar wat is waarde? Vaak is de waarde van iets niet of moeilijk in geld uit te drukken. De echte waarde van een ruildienst is soms moeilijk uit te drukken in zonnen, laat staan in euro’s. Wat voor waarde heeft het voor jou, als iemand je helpt? Welke waarde ken je eraan toe, als je zelf iets doet voor een ander?

LETS en de ruilhandel binnen LETS hebben ook een sociale waarde, en dat vinden we (minstens) net zo belangrijk als de materiële waarde.

Wordt er ook geld gevraagd bij een ruiltransactie?
Ja, dat kan. Bij LETS-Nijmegen is het alleen toegestaan om euro’s te vragen voor noodzakelijke kosten, die de ander ook in euro’s moet betalen. Denk aan benzinekosten of kosten voor het kopen van ingrediënten voor het bakken van een taart. Het is nooit toegestaan om euro’s te vragen voor het (laten) verrichten van een dienst.

LETS en instanties

Hoe gaat de Belastingdienst om met LETS?

Diensten die via LETS worden verricht, worden normaal gesproken gezien als vriendendienst, en niet als werk. Hiervoor geldt dat datgene wat iemand doet binnen LETS, ook op dit niveau van een vriendendienst moet blijven wat aard en omvang betreft. Ruilhandel op kleine schaal, met een persoonlijke insteek en tussen particulieren, geeft in principe geen problemen met instanties. Het gaat om het karakter van de activiteit.

Diensten met een (overwegend) bedrijfsmatig karakter zullen waarschijnlijk door instanties ook als zodanig worden aangemerkt. Het LETS-systeem is niet bedoeld om belasting te ontduiken. Leden van LETS moeten gewoon aan al hun maatschappelijke verplichtingen voldoen, inclusief het betalen van inkomstenbelasting.

Wanneer je heel veel zonnen per jaar verdient (volgens het tarief 1 zon = 1 euro) kan het zijn dat je de grens met regulier werk of reguliere bedrijfsmatige activiteiten bent gepasseerd. De beoordeling ligt altijd bij de betreffende instanties, zoals de Belastingdienst of de Dienst Sociale Zaken. In de praktijk komt het eigenlijk nooit voor dat een LETS-lid zoveel handelt, dat deze grens wordt overschreden.

Ik heb een uitkering. Komt die in gevaar als ik lid van LETS word?
In principe niet. Veel LETS-leden ontvangen een uitkering, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong, WIA, WAO) of een bijstandsuitkering.

Het is toegestaan om een ander te helpen of een vriendendienst te doen, als je een uitkering krijgt. Uitkerende instanties staan vrijwilligerswerk meestal ook toe, en als je de zonnen niet voor jezelf houdt, maar bijv. in het Clarafonds stopt, zou je je activiteiten voor LETS als een vorm van vrijwilligerswerk kunnen zien.

Wanneer je zo druk wordt met LETS, dat het karakter verandert van een enkele vriendendienst naar een bedrijfsmatige activiteit, is het natuurlijk een ander verhaal. In de praktijk is dit nog niet voorgekomen. Het is altijd je eigen verantwoordelijkheid hierop te letten. LETS mag geen belemmering vormen om een betaalde baan te zoeken, wanneer je sollicitatieplicht hebt.

Neem bij twijfel of vragen contact op met de uitkerende instantie. Zij kunnen je precies vertellen wat wel of niet mag. De regels kunnen per type uitkering anders zijn.