Afdrukken

FAQ

Registreren en inloggen

 

Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt.

Wanneer je je gebruikersnaam of wachtwoord kwijt bent van Cyclos, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem contact op met Harco (332).

Wanneer je je gebruikersnaam of wachtwoord kwijt bent van het Forum, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem contact op met Jiska (491).

Wanneer je je gebruikersnaam of wachtwoord kwijt bent van het ledengedeelte van de website, log dan in op Cyclos. Op de beginpagina van Cyclos vind je de benodigde inloggegevens.

 


Waar mag/kan/moet ik inloggen?

Er zijn drie verschillende plekken waar je mag/kan/moet inloggen. Dit zijn ons zonnenadministratiesysteem Cyclos, het ledengedeelte op deze website en het forum.

 

Waarom moet ik inloggen?

De belangrijkste reden waarom je moet inloggen, is om je privacy te beschermen en je persoonsgegevens niet voor iedereen zichtbaar te hebben. Dit geldt voor zowel Cyclos als de website.

Met Cyclos zijn de meeste leden al bekend. In Cyclos staan je persoonsgegegevens, maar ook de hoogte van je zonnensaldo, al je transacties (wat je hebt gedaan, met wie en voor hoeveel zonnen), en of je je eurocontributie (op tijd) betaald hebt. Behalve jijzelf, kan alleen de administrator van de kerngroep jouw gegevens inzien.

Op de website staan o.a. het Kringnieuws en de foto’s achter de inlog. In het Kringnieuws staan persoonlijke gegevens, zoals je volledige naam en telefoonnummer. Niet iets om openbaar op internet te zetten. Hetzelfde geldt voor de foto’s. Het is leuk als andere LETS-ers die kunnen zien, maar liever niet de hele wereld.


Wat is het verschil tussen registreren en inloggen?

Registreren is de stap voorafgaand aan het inloggen. Registreren doe je eenmalig. Op dat moment kies je je gebruikersnaam en wachtwoord. Omdat je die zelf kiest, moet je die ook zelf invoeren (=registreren).

Bij het registreren voor de website zie je twee verschillende invulvelden staan: “Naam” en “Gebruikersnaam”. Bij “Naam” vul je je eigen naam in. Op die manier zien de administrators wie zich geregistreerd heeft. “Gebruikersnaam” kan vanalles zijn, zoals je gebruikersnaam van Cyclos (je lidnummer met een 0 ervoor) of een fantasienaam zoals “Wroefduif”. Je snapt misschien, dat wij aan een naam als “Wroefduif” niet kunnen zien wie daarachter zit en dus ook niet kunnen controleren of dat een LETS-lid is. Vandaar dat we bij “Naam” graag je echte naam lezen.
Na voltooiing van het registratieproces kun je inloggen.

Inloggen is wat je vervolgens steeds doet, om bij het afgeschermde gedeelte te kunnen komen. Hiervoor heb je je gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

N.B. Voor Cyclos kun je je niet zelf registreren. Dat doet Harco voor je.
Het nadeel is, dat Harco daardoor ook jouw wachtwoord weet. Omdat het om je zonnenbankrekening gaat, en niet om je eurobankrekening, vinden de meeste mensen dit niet erg. Ook kun je bij Cyclos niet zelf je gebruikersnaam kiezen. Dit is voor iedereen standaard je lidnummer met een 0 ervoor.

TIP
Als je hetzelfde wachtwoord vaker gebruikt, bijvoorbeeld ook voor je email of voor het inloggen op andere websites, kan het verstandig zijn om voor Cyclos een ander wachtwoord te kiezen. Immers: dit wachtwoord komt wel bij anderen terecht, zoals Harco en/of andere kerngroepleden. Dit kan een reden zijn, om voor Cyclos andere inloggegevens aan te houden, dan je voor het forum en/of de website gebruikt.

 


Wat gebeurt er als ik hier niet aan mee doe?

Stel: je vindt alles rondom registreren en/of inloggen veel te ingewikkeld. Of je wilt er om een andere reden niet aan mee doen. Wat heeft dat voor gevolgen?

De consequenties verschillen per medium (Cyclos of  website).

Cyclos
Cyclos is hèt centrale (zonnen)administratiesysteem binnen LETS. De kerngroep vindt het daarom van groot belang, dat iedereen hier aan mee doet. Zo is elk LETS-lid verplicht om minimaal één advertentie in Cyclos te hebben staan. Doe je dit niet, betaal je in het laatste kwartaal van het jaar 4 zonnen meer contributie, dan iemand die wel advertenties in Cyclos heeft staan. Het is nog steeds mogelijk om de kerngroep (Harco) te vragen dit voor jou te doen. Waar mogelijk stimuleren we echter, dat je dit zelf doet.

Hetzelfde geldt voor de ruilbewijzen. Het is nog steeds mogelijk om papieren ruilbewijzen in te leveren. Vervolgens gaat iemand van de kerngroep de transactie voor jou verwerken. Waar mogelijk stimuleren we echter, dat je dit zelf doet.

In de derde plaats geldt dit voor je persoonsgegevens. Als hier iets in verandert, zoals een ander emailadres of ander telefoonnummer, zien we graag dat je dit zelf aanpast in Cyclos. Ook nu geldt echter, dat je de kerngroep kunt vragen dit voor jou te doen.

Ledengedeelte website
Niet registreren/inloggen heeft als consequentie, dat je de foto's niet kunt bekijken. Ook kun je niet bij het Kringnieuws, mocht je de jouwe kwijt zijn. In de toekomst komen hier misschien meer rubrieken bij.
 


Lidmaatschap en contributie

 

Waarom moet ik ook contributie in euro's betalen?

De eurocontributie is bedoeld voor alle verenigingskosten, die LETS-Nijmegen nu eenmaal ook in euro’s moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan portokosten, kopieerkosten, telefoonkosten etc. Maar ook bij het organiseren van activiteiten moet er vaak in euro’s betaald worden, bijvoorbeeld voor de huur van een ruimte.

LETS is een sociaal systeem. We proberen de jaarlijkse contributie zo laag mogelijk te houden. De hoogte van de eurocontributie is afhankelijk van het inkomen dat je verdient. Wanneer er meer mensen uit hetzelfde gezin, die ook op hetzelfde adres wonen, lid worden van LETS-Nijmegen, krijg je korting.

 


Betaal je zonnenbelasting bij LETS-Nijmegen?

Nee, LETS-Nijmegen kent geen zonnenbelasting (meer). In het verleden heeft dit wel bestaan, maar op een gegeven moment is dat afgeschaft. Je betaalt wel zonnencontributie, naast de eurocontributie. Deze zonnencontributie is voor elk LETS-lid hetzelfde en staat los van hoeveel of hoe weinig je handelt.


Cyclos

 

Ik wil een email ontvangen als ik in Cyclos een bericht krijg. Hoe moet dat?

Het is mogelijk om verschillende berichten die je in Cyclos krijgt ook via de e-mail te krijgen. Dit kun je zelf instellen in Cyclos:

1) Je logt in bij Cyclos
2) In het linkermenu ga je naar Voorkeuren
3) Klik op Berichten
4) Rechtsonder kun je de voorkeuren voor berichten wijzigen.

 


Hoe verander ik mijn persoonlijke gegevens?

Het is de bedoeling dat je zelf je persoonlijke gegevens bijhoudt. Voor wijzigingen log je in bij Cyclos, je gaat vervolgens naar persoonlijk – profiel, dan klik je rechtsonder op Wijzigen. Dan kun je bijvoorbeeld je adres of telefoonnummer veranderen.

 


Zonnen overmaken

Wil je zonnen overmaken naar een ander letslid doe  je naar het inloggen het volgende:

1) Ga naar het menuitem zoeken en klik erop

2) Typ bij inlognaam het letsnummer van de het ander letslid of bij naam haar of zijn naam en klik op zoeken

3) In het volgende scherm verschijnt het letsnummer en de naam : klik hierop

4) In het nu geopende scherm klik je op zonnen betalen : klik hierop

5) In het volgende scherm kan je het aantal zonnen (bedrag) en de omschrijving invullen. Klik dan op ok (rechtsonder)

6) Er volgt nog een bevestiging of je het zeker weet. Zo ja : klik op ok. De zonnen worden dan overgemaakt.

 

 

Advertenties toevoegen of wijzigen

Wil je je advertentie wijzigen of een advertentie toeveogen doe dan het volgende :

1) Ga naar het inloggen het menu persoonlijk en klik op advertenties

2) Wil je een advertentie wijzigen klik op het icoontje naast het kruisje ( het kruisje staat voor verwijderen)

3) In het volgende scherm klik je rechtsonder op wijzigen

4) Nadat je iets hebt gewijzigd klik je rechtonder op ok

5) Wil je een advertentie toevoegen dan klik je bij advertenties rechtsonder op adevertentie toevoegen

6) De titel gaat over wat je wil aanbieden of wil vragen, de categorie over in welke categorie het thuishoort, de prijs voor hoeveel zonnen, niveau is van hobby tot professioneel en bij de omschrijving kan kort beschrijven wat je aanbiedt of vraagt.

 


Zonnensaldo bekijken

Wil je je eigen zonnensaldo bekijken of van een ander letslid

1) Voor jezelf ga je naar het menu rekening en vervolgens naar rekeningoverzicht

2) Je ziet dan je zonnensaldo en ook je transacties

3) Voor het zonnensaldo zoek je eerst bij zoeken, vervolgens bij deelnemrs naar het andere letslid

4) Als je het letslid hebt gevonden, klik je bij mogelijke acties op rapporten inzien

5) Bij ledenrekening zie je het saldo en de kredietlimiet van het desbetreffende lid

 


Diensten en produkten zoeken

Wil je een specifieke dienst of produkt zoeken doe dan het volgende:

1) Klik na het inloggen op het menu-item zoeken en dan op produkten & diensten

2) Klik vervolgens linksonder op geavanceerd zoeken

3) Je kan nu ondermeer zoeken op aanbod of vraag, op zoekwoorden of op categorie

 


LETS en instanties


Hoe gaat de Belastingdienst om met LETS?

Diensten die via LETS worden verricht, worden normaal gesproken gezien als vriendendienst, en niet als werk. Hiervoor geldt dat datgene wat iemand doet binnen LETS, ook op dit niveau van een vriendendienst moet blijven wat aard en omvang betreft. Ruilhandel op kleine schaal, met een persoonlijke insteek en tussen particulieren, geeft in principe geen problemen met instanties. Het gaat om het karakter van de activiteit.

Diensten met een (overwegend) bedrijfsmatig karakter zullen waarschijnlijk door instanties ook als zodanig worden aangemerkt. Het LETS-systeem is niet bedoeld om belasting te ontduiken. Leden van LETS moeten gewoon aan al hun maatschappelijke verplichtingen voldoen, inclusief het betalen van inkomstenbelasting.

Wanneer je heel veel zonnen per jaar verdient (volgens het tarief 1 zon = 1 euro) kan het zijn dat je de grens met regulier werk of reguliere bedrijfsmatige activiteiten bent gepasseerd. De beoordeling ligt altijd bij de betreffende instanties, zoals de Belastingdienst of de Dienst Sociale Zaken. In de praktijk komt het eigenlijk nooit voor dat een LETS-lid zoveel handelt, dat deze grens wordt overschreden.

 


Ik heb een uitkering. Komt die in gevaar als ik lid van LETS word?

In principe niet. Veel LETS-leden ontvangen een uitkering, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong, WIA, WAO) of een bijstandsuitkering.

Het is toegestaan om een ander te helpen of een vriendendienst te doen, als je een uitkering krijgt. Uitkerende instanties staan vrijwilligerswerk meestal ook toe, en als je de zonnen niet voor jezelf houdt, maar bijv. in het Clarafonds stopt, zou je je activiteiten voor LETS als een vorm van vrijwilligerswerk kunnen zien.

Wanneer je zo druk wordt met LETS, dat het karakter verandert van een enkele vriendendienst naar een bedrijfsmatige activiteit, is het natuurlijk een ander verhaal. In de praktijk is dit nog niet voorgekomen. Het is altijd je eigen verantwoordelijkheid hierop te letten. LETS mag geen belemmering vormen om een betaalde baan te zoeken, wanneer je sollicitatieplicht hebt.

Neem bij twijfel of vragen contact op met de uitkerende instantie. Zij kunnen je precies vertellen wat wel of niet mag. De regels kunnen per type uitkering anders zijn.

 


Ruilhandel en lokaal geld

 

Wat is de waarde van een Zonnetje?

Globaal houden we aan: 1 zon = 1 euro.

Maar wat is waarde? Vaak is de waarde van iets niet of moeilijk in geld uit te drukken. De echte waarde van een ruildienst is soms moeilijk uit te drukken in zonnen, laat staan in euro's. Wat voor waarde heeft het voor jou, als iemand je helpt? Welke waarde ken je eraan toe, als je zelf iets doet voor een ander?

LETS en de ruilhandel binnen LETS hebben ook een sociale waarde, en dat vinden we (minstens) net zo belangrijk als de materiële waarde.


Wordt er ook geld gevraagd bij een ruiltransactie?

Ja, dat kan. Bij LETS-Nijmegen is het alleen toegestaan om euro's te vragen voor noodzakelijke kosten, die de ander ook in euro's moet betalen. Denk aan benzinekosten of kosten voor het kopen van ingrediënten voor het bakken van een taart. Het is nooit toegestaan om euro's te vragen voor het (laten) verrichten van een dienst.